DŮLEŽITÉ: Bezpečnostní opatření při organizaci turnajů a jejich účastníky od 10.9.2020!

STK ČBaS vydala vzhledem ke stále probíhající pandemii nemoci covid-19 seznam bezpečnostních opatření, která jsou nutná dodržet při pořádání turnajů schválených ČBaS.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 10.9.2020 a je závazný pro všechny účastníky i pořadatele turnajů ČBaS. Zároveň se tento seznam pokynů může i nadále rozšiřovat v návaznosti na opatření vydaná vládou ČR.

Jednou z mnoha důležitých povinností je mimo jiné mít zakrytá ústa i nos ve vnitřních prostorách bez ohledu na počet účastníků, výjimkou jsou rozhodčí během zápasu a hráči při přípravě na zápas a během hry,

Bezpečnostní pokyny si můžete přečíst zde

Prosíme všechny účastníky turnajů o jejich bezvýhradné respektování a dodržování.

zdroj czechbadminton.cz

Zanechte zprávu

šestnáct − 1 =