SK Hamr Praha se stal jedním ze 16 Sportovních středisek (SpS) v ČR

V souvislosti s koncepční změnou systému přípravy talentované mládeže ČBaS, která odstartovala v měsících září a říjnu 2020, byla mimo jiné zřízena tzv. Sportovní střediska (SpS) v českém badmintonu, kde by se měli připravovat talentovaní hráči a hráčky k následnému přechodu do sportovních center a do reprezentace.

Trenérsko-metodická komise (TMK) ČBaS nyní zveřejnila seznam 16 Sportovních středisek v ČR a k velké radosti nás všech můžeme konstatovat, že byl tento „status“ přidělen pro zkušební období říjen – prosinec 2020 i pro náš oddíl SK Hamr Praha. Ten podal žádost o zřízení tohoto základního stupně nového systému přípravy mládeže s ohledem na stanovená kritéria a požadavky, kterými jsou hodnocení složek organizační a sportovní přípravy, aktivity oddílu/klubu a relevantní sportovní výsledky.

TMK ČBaS naší žádosti na základě součtu bodového ohodnocení jednotlivých kritérií vyhověla a všechny úspěšné žadatele rozdělila do čtyř finálních skupin po čtyřech. Každé skupině byla sdělena výše podpory, která se skládá z finanční a materiální složky. SK Hamr Praha byl přidělen do skupiny II.

Nové kolo podávání žádostí na rok 2021 by mělo být spuštěno v průběhu prosince. V současnosti také probíhají přípravy dalších stupňů systému přípravy talentované mládeže – sportovních center mládeže (SCM) a vrcholového sportovního centru mládeže (VSCM).

Seznam Sportovních středisek v ČR v období říjen-prosinec 2020

zdroj: převzato z czechbadminton.cz

Zanechte zprávu

čtyři × dva =